Co je potřeba udělat

Tyto stránky

Následujícím stránkám chybí správce. Správce by měl mít alespoň zevrubný přehled o dané oblasti a měl by se starat, aby byla stránka aktuální (změny se dějí většinou v době kolem nové verze distribuce).

Podrobnosti o psaní/spravování stránek jsou zde.

Překlady

Je potřeba překládat následující části Debianu:

Na všech bodech se pracuje, nicméně je potřeba dalších sil. Práce na překladech je běh na dlouhou trať. Není umění jednorázově přeložit za týden 50 popisů balíků (i když i to samozřejmě oceníme), ale dlouhodobě se o své překlady starat, aby byly stále aktuální.

Kromě samotného překládání je neméně důležitá výstupní kontrola a hlášení chyb, protože když chybu v překladu nenahlásíte, nikdo se o ní nedozví a její oprava bude trvat mnohem déle.

Pokud chcete k překladům přispět, podívejte se na stánku Co a jak překládat.

Lokalizace

Na vyrobení balíku, který po nainstalování nastaví plně české prostředí pracuje Tomáš Znamenáček. (Balík v podstatě automaticky provede to, co je popsáno v části Lokalizace.) V ideálním případě by tento balík nebyl potřeba a vše by bylo integrováno přímo v distribuci.

K lokalizaci Debianu samozřejmě můžete přispět i nepřímo tím, že lokalizujete upstream verze svobodných programů a různých dokumentů, což se promítne i do debianích balíčků.