Co a jak překládat

Předem je třeba zmínit, že než se do jakéhokoliv překladu pustíte, je vhodné kontaktovat konferenci debian-l10n-czech a svůj úmysl oznámit, abyste náhodou zbytečně nepracovali na něčem, co už řeší někdo jiný.

Pro ulehčení práce koordinátora překladů využíváme robota, který zaznamenává aktuální stav překladů. Robot pravidelně prochází maily z konference debian-l10n-czech a hledá v nich speciálně formátované předměty (příkazy) pro své statistiky.

Šablony pro debconf

Nejde o nic jiného, než o otázky, které kladou balíky během instalace. Tyto otázky jsou uloženy v obyčejných .po souborech ve zdrojových archivech jednotlivých balíků (<balík-x.y>/debian/po/). Stav překladů lze kontrolovat na stránce se statistikou překladů (nemusí zcela odrážet aktuální stav, viz dále).

Překlad samotný spočívá v přeložení všech cs.po a sk.po souborů. (Pokud ještě daný .po soubor neexistuje, vytvoří se prostým zkopírováním templates.pot ze stejného adresáře.) Překlady by měly být pokud možno konzistentní (tj. používá se stejný styl a terminologie v celém systému). V další fázi je potřeba prohledávat .po soubory na výskyt nových frází a obsolete a fuzzy překladů a opravit je podle aktuální anglické podoby.

Přeložené/aktualizované .po soubory pak stačí zaslat správci balíku jako hlášení o chybě s důležitostí wishlist a značkami l10n a patch (viz BTS nebo ukázkové hlášení).

Před zahájením překladu je dobré projít historii konference debian-l10n-czech a zjistit, zda již někdo balík nepřeložil. Problém je totiž v tom, že i když překlad existuje, ještě se nemusí objevit na zmíněné stránce statistik překladů. Míst, kde se může překlad zdržet, je několik: Je v BTS a správce jej zatím nezahrnul do balíku; správce jej již do balíku přidal, ale ještě nevyrobil novou verzi balíku; balík se nemůže dostat přes vstupní frontu; atd. Z popsaného také vyplývá, že je důležité oznámit svůj úmysl o přeložení nějaké šablony do konference debian-l10n-czech, aby se zbytečně neduplikovala práce. Ideální je použít speciálně formátovaný předmět zprávy, aby váš úmysl zaregistroval i robot.

Instalační program

Instalační program není z hlediska lokalizace nic jiného, než speciální případ debconf šablon. Konkrétně se jedná o projekt debian-installer (resp. okolní programy jako třeba tasksel). Tým, starající se o instalační program, žije v diskusní skupině debian-boot. České překlady je lepší diskutovat lokálně v konferenci debian-l10n-czech nebo czdebian-l.

Veškeré potřebné informace k překladu včetně pěkných statistik naleznete na Christianových stránkách.

Stejně jako u předchozího, je dobré se před zahájením překladu zeptat v konferenci, zda již někdo na souboru nepracuje, aby se zbytečně neplýtvalo silami.

Programy specifické pro Debian

Tyto aplikace vznikly v projektu Debian a tudíž nelze předpokládat, že je přeloží někdo jiný než uživatelé Debianu. Jedná se třeba o programy dpkg, dselect, deborphan, apt, aptitude, synaptic, tasksel, menu, kernel-package a mnohé další.

Postup překladu je úplně stejný, jako u šablon pro debconf. Tzn. zjistit, zda na překladu již někdo nepracuje, stáhnout zdrojové texty, přeložit .po soubory a zaslat je správci balíku jako hlášení o chybě s důležitostí wishlist.

Popisy balíčků (DDTP)

Každý balíček v Debianu obsahuje stručný popis, který výstižně charakterizuje jeho obsah. Tyto popisy jsou vidět například v programech pro správu balíčků, ale také třeba na packages.debian.org.

Překlad probíhá pomocí překladového serveru na adrese ddtp.debian.net. V současné době funguje poštovní a (experimentální) webové rozhraní.

Poštovní rozhraní k DDTP

Komunikace se serverem DDTP probíhá pomocí emailové adresy pdesc at ddtp.debian.net. Příkazy pro server se uvádí v předmětu zprávy, samotné překlady se posílají jako přílohy. Příkaz / předmět

  GET 1 cs
požádá o jeden popis dosud nepřeložený do češtiny. (Příkazy jsou citlivé na malá/velká písmena). Během pár okamžiků přijde odpověď, kde v příloze bude daný popis.

Soubor přeložíte tak, že místo místo textů <trans> doplníte konkrétní překlad. Pozor na formát souboru, je nutné dodržet odsazení dlouhého popisu o jednu mezeru od levého okraje. Také je nutno respektovat prázdné řádky s tečkou (ve výsledku se zobrazí jako prázdný řádek).

Pokud překládáte v jiném kódování než ve výchozím, je to možné, ale potřeba o této skutečnosti informovat server, jinak bude popis balíku poničen. Stačí za klíčové slovo Description-cs doplnit kódování souboru, například pro UTF-8:

  Description-cs.UTF-8: Vytváří soubory zařízení v /dev

Překlad pak můžete zaslat zpět na adresu pdesc at ddtp.debian.net jako přílohu (na názvu souboru nezáleží). Nejjednodušší je asi odpovědět na email, ve kterém vám přišel popis k překladu. Ponecháte-li původní předmět, server si v něm najde původní příkaz GET 1 cs a obratem vám pošle další nepřeložený popisek. Pro samotné zařazení překladu do DDTP žádný příkaz neexistuje, server automaticky přijme veškeré přílohy. Před odesláním překladu si raději prosím ověřte, že váš poštovní klient nastavil příloze správné kódování, protože jinak by se obsah mohl poničit.

Výše popsaný postup práce se dá ještě trošku zefektivnit tím, že někdy existuje více balíků se stejným popisem. Např, aptitude-doc-cs, aptitude-doc-en, aptitude-doc-fi a aptitude-doc-fr. Jediné, čím se popisy těchto balíků liší, jsou názvy jazyků. Pro zachování jednotnosti je vhodné tyto popisy překládat pohromadě (resp. překlad jen překopírovat a změnit příslušné části, v tomto případě jen název jazyka). Protože příkaz GET vybírá popisy náhodně, moc nám v tomto nepomůže. Není ale problém si popisy stáhnout z ddtp.debian.net a po přeložení je klasicky odeslat k zařazení.

Chcete-li opravit nějaký překlad, můžete si jej stáhnout z ddtp.debian.net, opravit příslušnou část a odeslat na známou adresu stejně, jako by šlo o nový překlad (viz výše).

Webové rozhraní k DDTP

Současným webovým rozhraním pro překlad je DDTSS a jedná se o dočasné řešení, než bude nasazen Pootle server na i18n.debian.org.

Přestože je webové rozhraní poměrně intuitivní, jistě neuškodí si přečíst krátký návod. Při zadávání překladu není třeba zalamovat konce řádků, stačí správně označit odstavce (tečka na prázdném řádku) a seznamy (odsazení od levého okraje o mezeru). Webové překlady nejsou zařazovány přímo, ale až po dalších dvou revizích.

Popis balíčků je momentálně asi nejnáročnější projekt, protože ve stabilní verzi Debianu máme okolo 42271 balíčků.

Manuály z www.debian.org/doc

Manuály z www.debian.org/doc/ jsou psány ve formátu Docbook (SGML i XML varianta) a jsou uloženy v Subversion. Poslední verzi si můžete stáhnout následujícím příkazem:

svn co svn://svn.debian.org/ddp/manuals/trunk manuals

Každému manuálu patří jeden adresář. Struktura souborů uvnitř adresářů se liší dokument od dokumentu, ale většinou se dá jednoduše vykoukat ze stávajících překladů do jiných jazyků. Celkem se osvědčilo zkopírovat anglický originál pod novým názvem a v něm postupně přepisovat původní text za český překlad.

Koordinace překladů se řeší v konferenci debian-l10n-czech, kde je dobré se před zahájením překladu zeptat, zda již na daném manuálu někdo nepracuje.

Nové a aktualizované soubory pak posílejte k revizi taktéž do konference debian-l10n-czech, případně rovnou ke commitu do konference debian-doc (anglicky).

Pokud při překladu narazíte v originálních textech na nějaké překlepy nebo i faktické nesrovnalosti, nebojte se nahlásit problémy (anglicky) do konference debian-doc, kde už někdo zařídí jejich zapracování do CVS.

Překlad stránek na www.debian.org

Webové stránky na www.debian.org jsou psány jazykem wml, což je, zjednodušeně řešeno, html kód smíchaný se speciálními značkami pro automatické generování částí stránky. Nemusíte se bát, překladatel může tyto značky prostě ignorovat.

Smyslem není přeložit celý web (i když iniciativě se meze nekladou), ale hlavně úvodní stránku, všechny odkazy z ní vedoucí a podle uvážení další významné stránky. Momentálně již nějaký základ existuje, takže je občas potřeba zkontrolovat stav překladu a dopřeložit změny, které nastaly na původních anglických stránkách od původního překladu.

Před samotným překladem si prosím přečtěte krátký návod pro překládání webu. Až budete dostatečně vyzbrojeni teoretickými znalostmi, můžete si zkopírovat aktuální webové stránky příkazy

export CVSROOT=":pserver:anonymous@cvs.alioth.debian.org:/cvsroot/webwml"
# český překlad
cvs -z3 checkout webwml/czech
# anglický originál
cvs -z3 checkout webwml/english
# pomocné skripty (není nezbytně nutné)
cvs -z3 checkout webwml/Perl
cvs -z3 checkout -l webwml
a začít překládat. (Samozřejmě si nezapomeňte čas od času aktualizovat svou lokální kopii pomocí cvs update.)

Nové a aktualizované soubory pak posílejte do konference debian-l10n-czech nebo přímo lidem, kteří mají práva zápisu do příslušné části CVS.

Před zahájením nového překladu prosím kontaktujte koordinátora těchto překladů v konferenci debian-l10n-czech, aby měl přehled o rozpracovaných stránkách, což zabrání zbytečným duplicitním překladům.

Debianí týdeník (alias Debian Weekly News)

Speciálním případem webových stránek je týdenní zpravodaj Debianu, který má své stabilní překladatele se zaběhnutým cyklem překládání. Aktualizace a překlepy starších vydání můžete zasílat způsobem popsaným výše. V případě, že byste se chtěli podílet na překladech nových čísel, nebojte se ozvat do konference debian-l10n-czech, kde se domluvíte na periodě překládání a dalších podrobnostech.

Nahlaste nám prosím chyby v překladech

Ačkoliv se překladatelé mohou snažit sebevíce, téměř vždy se najde nějaký nezpozorovaný překlep nebo nevhodná formulace, která se sice při překladu může zdát zcela v pořádku, ale uživateli se zobrazí v kontextu, ve kterém působí jako pěst na oko.

Vzhledem k faktu, že uživatelů je značně více než překladatelů, je také pravděpodobnější, že najdou chyby, které překladatelům unikly. Pokud chybu v překladu nenahlásíte, nikdo se o ní nedozví a její oprava bude trvat mnohem déle (pokud vůbec bude opravena). Velmi vás tedy prosíme, pokud narazíte na nějaký problém v lokalizaci Debianu, nahlaste to do konference debian-l10n-czech nebo správci této stránky. Pro zaslání zprávy do konference se do ní nemusíte přihlašovat.