O Debianu

Projekt Debian je sdružení dobrovolníků, kteří sdílejí myšlenku na vytvoření svobodného operačního systému. Tento systém se nazývá Debian GNU/Linux, nebo krátce Debian.

Operační systém je sada základních programů a pomůcek, které k provozu potřebuje každý počítač. Ve středu operačního systému je jádro. Jádro je nejzákladnějším programem v počítači, protože zajišťuje všechny jeho základní služby včetně spouštění dalších programů.

Debian nezávisí na konkrétním jádře. Momentálně používá jádro Linux, které je svobodným softwarem, jehož vývoj byl zahájen Linusem Torvaldsem a je nyní podporováno více než tisíci programátory z celého světa. Pracuje se na úpravě Debianu i pro jiná jádra, obzvláště Hurd. Hurd je kolekce serverů běžících nad mikrojádrem (např. Mach nebo L4).

Velká část základních nástrojů, které spolu s jádrem vytvářejí použitelný operační systém, pochází z projektu GNU. Odtud tedy pochází jména GNU/Linux a GNU/Hurd.

Uživatele nezajímá ani tak operační systém, jako spíš aplikační software – nástroje umožňující provádět celou řadu činností: od editace dokumentů přes pracovní záležitosti až po hraní her a vytváření nového softwaru.

Debian GNU/Linux 8.0 je zatím poslední verzí distribuce. Tato verze vyšla v dubnu roku 2015 a obsahuje zhruba 42271 balíků (předkompilovaného softwaru zabaleného do formátu umožňujícího snadnou instalaci na každém počítači) svobodného softwaru. Tento software je k dispozici pro všechny podporované architektury.

Debian se ve své společenské smlouvě zavázal, že bude založen na svobodném softwaru a sám vždy svobodným softwarem zůstane. To je velmi podstatný rys této distribuce. Znamená to významnou záruku pro její uživatele – mohou se pro Debian rozhodnout a začít na něm stavět s jistotou, že základní komponenta bude vždy uživateli poskytovat jeho svobody.

Co je Debian CZ/SK

Cílem projektu Debian CZ/SK je dosáhnout stavu, kdy distribuce Debian GNU/Linuxu bude plně vyhovovat požadavkům uživatelů na české a slovenské prostředí.

S uspokojením můžeme konstatovat, že jsme se posunuli z fáze mohutného záplatování nejrůznějších programů do fáze, kdy většinou stačí nainstalovat správný balík, nebo upravit položku v konfiguračním souboru. S tím také souvisí posun od potřeby ,,kodérů'' k potřebě překladatelů (viz Co je potřeba udělat).

Jedním z výsledků naší práce jsou tyto stránky, které by měly pomoci proniknout do Debianu i uživateli nehovořícímu anglicky. Pokud si chcete popovídat s ostatními česky/slovensky mluvícími uživateli, nabízíme e-mailovou konferenci (viz stránka Podpora).

Ochranná známka Debian

Debian je registrovaná ochranná známka organizace Software in the Public Interest, inc. (SPI), jež je neziskovou organizací formálně zaštiťující Debian.